Ochrona danych

Fundacja Oceny Kapitału Ludzkiego traktuje wszelkie informacje jako poufne i przetwarza je zgodnie z przepisami prawnymi dotyczącymi prywatności. Restrykcyjnie stosowane zasady bezpieczeństwa obowiązują we wszystkich działaniach związanych ze zbieraniem i przetwarzaniem informacji, a także przechowywaniem danych osobowych. Na każdym etapie i w czasie współpracy z Ośrodkiem Klienci mają prawo wglądu do przetwarzanych danych, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.