Metody oceny

Metodologia Ośrodka Oceny składa się z technik indywidualnie dopasowywanych, dobieranych do rodzaju stanowiska i kultury organizacyjnej. Chcąc zwiększyć prawdopodobieństwo trafności decyzji personalnych, obok klasycznych form rekrutacji (wywiad zawodowy i kompetencyjny, testy psychologiczne) stosujemy:

  • techniki symulacyjne, m.in. In-basket (koszyk zadań), case study, odgrywanie ról, prezentacja ustna, dyskusja grupowa bez lidera
  • wystandaryzowane próby pracy, m.in. korzystanie z małych narzędzi, wielopoziomowe sortowanie, wykonywanie pomiarów;
  • testy możliwości fizycznych, m.in. próby wydolnościowe,sprawdzenie zakresów ruchu, testy możliwości wykonywania pracy w różnych pozycjach (kucanie, sięganie)

Są to metody, które możliwie wiernie oddają realną sytuację pracy i są jednymi z najskuteczniejszych sposobów przewidywania efektywności na konkretnym stanowisku.

Wypracowana metodologia oceny zakłada nie tylko zidentyfikowanie problemu lub stwierdzenie jego braku, ale wskazanie ponadprzeciętnych zdolności danej osoby.
Autorska metoda Ośrodka kładzie nacisk na mocne strony beneficjenta, które należy wykorzystać w rozwoju potencjału i określeniu ścieżki zawodowej przyszłego pracownika.
Ośrodek stale doskonali i rozwija nowe metody pomiaru specjalistycznych umiejętności zawodowych, aby ich trafność była jak najwyższa.