Przydatne linki

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
http://www.pfron.org.pl/

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/

Polski Związek Niewidomych
http://www.pzn.org.pl/
 
Polski Związek Głuchych
http://www.pzg.org.pl/

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych
http://www.start.org.pl/

Dobry portal dla osób niepełnosprawnych
http://www.niepelnosprawni.pl

Karkonoski portal dla niepełnosprawnych
http://www.kson.pl

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
https://www.rpo.gov.pl/pl/konwencja-o-prawach-osob-niepelnosprawnych

Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych
http://www.scon.waw.pl

Dobry portal dla osób niepełnosprawnych i pracodawców
http://www.sprawni-niepelnosprawni.pl

Biuro ds. osób niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego
http://www.bon.uw.edu.pl

Ciekawa strona dla osób niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin
http://natak.pl/