Projekty

Projekty aktualne

Tytuł projektu:
"Model oceny zdolności do pracy osób niepełnosprawnych z zastosowaniem klasyfikacji ICF"

Materiały do pobrania:
Pobierz plik PDF - Kliknij
Tytuł projektu:

„Opracowanie modelu oceny zdolności do pracy osób niepełnosprawnych w oparciu o ICF”

Wykonawcy:

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (Lider)

Fundacja Oceny Kapitału Ludzkiego (Partner)

Cel projektu: 

Celem projektu jest opracowanie modelu oceny zdolności do pracy osób niepełnosprawnych w oparciu o Międzynarodową Klasyfikację Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF)

Termin realizacji

1.10.2017 r.- 30.09.2018 r.

Źródło finansowania:

Projekt współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy oraz Fundację Oceny Kapitału Ludzkiego

Budżet projektu:426 155,00 zł, w tym:

- środki PFRON: 340 881,38 zł

- środki własne CIOP-PIB: 44 584,28 zł

- środki własne FOKL: 40 689,34 zł

Podstawa prawna

Umowa nr BEA/000035/BF/D o dofinansowanie realizacji projektu w ramach art. 47 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  


Projekty zrealizowane