Dla organizacji pozarządowych

Pragniemy zachęcić do korzystania z usług ośrodka Organizacje Pozarządowe zaangażowane w rehabilitację społeczną i zawodową osób oddalonych od rynku pracy w tym osób niepełnosprawnych.

Zapewniamy pomoc w stworzeniu bazy wyjściowej do starania się o dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich POWER 2014-2020: kompleksowej oceny kompetencji w oparciu o holistyczne podejście ICF - Międzynarodową Klasyfikację Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia.

Oferujemy przygotowanie merytorycznej koncepcji oceny wraz z kalkulacją finansową na potrzeby Państwa projektu związanego z rehabilitacją społeczno – zawodową, a następnie realizację tego działania przez naszą Fundację.

Oferta obejmuje następujące warianty oceny:

  • pełna ocena społeczno-zawodowa;
  • ocena umiejętności zawodowych;
  • indywidualny program oceny dostosowany do potrzeb zleceniodawcy;
Pełna ocena społeczno-zawodowa 
(czas trwania: ok. 20 godzin)
  • Ocena predyspozycji psychicznych i kompetencji społecznych w kontekście zawodowym;
    Diagnoza sprawności i wydolności fizycznej w odniesieniu do typu pracy;
  • Ocena umiejętności i kompetencji zawodowych w oparciu o próby pracy symulujące realne stanowiska pracy;
  • Rekomendacje dotyczące rodzaju pracy, możliwości powrotu do wykonywanego zawodu, konieczność przekwalifikowania zawodowego.
Ocena umiejętności zawodowych
(czas trwania: ok. 8 godzin)
  • Ocena umiejętności i kompetencji zawodowych w oparciu o próby pracy symulujące realne stanowiska pracy;
  • Rekomendacje dotyczące rodzaju pracy, możliwości powrotu do wykonywanego zawodu, konieczność przekwalifikowania zawodowego;
  • Próby pracy oparte są na międzynarodowym standardzie Method Time Measurement MTM, sprawdzają zdolności do wykonywania różnego rodzaju pracy, w tym możliwości fizyczne i kompetencje miękkie;
Indywidualny program oceny dostosowany do potrzeb zleceniodawcy; 
(czas trwania – w zależności od zakresu oceny);
  • W zależności od typu organizacji pozarządowej i jej celów oraz potrzeb Beneficjentów przygotujemy dedykowaną ofertę oceny i porady zawodowej;
Ocenę umiejętności zawodowych możemy przeprowadzić na terenie całej Polski w dogodnej dla Państwa lokalizacji.

Zapraszamy do współpracy!