Ocena

Ośrodek specjalizuje się w wielowymiarowej ocenie kompetencji przy użyciu metody Assessment Center (Centrum Oceny). Centrum Oceny jest najskuteczniejszym, najbardziej obiektywnym i trafnym sposobem badania możliwości i potencjału zawodowego.

CO OCENIAMY?

Osoby badane w Ośrodku, oceniane są  pod kątem kompetencji i predyspozycji - najistotniejszych z punktu widzenia aktywności zawodowej. Są to m.in. kompetencje:

  • psychospołeczne
  • poznawcze
  • dotyczące sprawności fizycznej
  • specjalistyczne i zawodowe.

Model oceny wdrożony w ośrodku bazuje na Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) zalecanej do stosowania przez Światową Organizację Zdrowia.