Nasza placówka

Ośrodek Oceny Kapitału Ludzkiego przy ul. Mortkowicza 5 w Warszawie to pierwsza w Polsce niepubliczna placówka świadcząca kompleksowe usługi rehabilitacji społeczno-zawodowej. O bezpieczeństwo i komfort Klientów troszczy się multidyscyplinarny zespół specjalistów gwarantujący wysoki poziom diagnostyki. Fundacja dysponuje kilkoma pracowniami diagnostycznymi, takimi jak:

Pracownia próby pracy
gdzie klienci przechodzą przez ćwiczenia symulujące realne zadania w biurowym lub sprzedażowym środowisku pracy.


Sala wydolności funkcjonalnej
gdzie fizjoterapeuta ocenia sprawność fizyczną i ograniczenia wynikające z niepełnosprawności.

Gabinet psychologa
w którym Klient odbywa pogłębiony wywiad psychologiczny oraz przechodzi przez serię testów psychologicznych.

Gabinet doradcy zawodowego
w którym Klient spędza czas z doradcą, który pomaga mu wyznaczyć krótko – i długoterminowe cele rozwoju zawodowego, powrotu na rynek pracy.

Sala prób pracy
w której diagnosta zawodowy ocenia możliwości wykonania prac różnego rodzaju (głównie technicznych, manualnych i fizycznych).

Salka wypoczynkowa
Oprócz tego Klienci mają możliwość odpoczynku i spędzenia wolnego czasu w Sali specjalnie przygotowanej do tego celu.