Przywileje pracujących osób niepełnosprawnych

  • Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają obniżoną normę czasu pracy. Mogą pracować maksymalnie 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo przy zachowaniu wynagrodzenia pełnego etatu.
  • Niepełnosprawny pracownik ma prawo do dodatkowej piętnastominutowej przerwy w czasie pracy, której czas jest wliczany do czasu pracy.
  • Niepełnosprawnemu pracownikowi o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym.
  • Pracownik z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia z pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia
  • w sytuacji gdy:1. uczestniczy w turnusie rehabilitacyjnym – turnus może trwać do 21 dni raz w roku. 2. wykonuje specjalistyczne badania, zabiegi lecznicze i usprawniające, lub w celu uzyskania sprzętu ortopedycznego lub jego naprawy.