JobScout

Jeśli jesteś lubisz spotykać się i rozmawiać z ludźmi, a przy tym masz zacięcie społecznikowskie i radość sprawia Ci pomoc innym,

Jeśli posiadasz dar przekonywania, rozwiewania wątpliwości i tysiąc sposobów na rozwiązanie każdego problemu,

Jeśli Twoim działaniom towarzyszy entuzjazm i energia,


- zapraszamy Cię do złożenia oferty pracy w gronie Specjalistów Fundacji Oceny Kapitału Ludzkiego, na stanowisko JobScout.


Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisko będzie należało:

- pozyskiwanie pracodawców i miejsc pracy w ich strukturach dla osób z grup defaworyzowanych społecznie (w tym osób niepełnosprawnych)

- przekonywanie pracodawców o korzyściach włączania w swoje struktury osób z ww. grup

- współpraca ze specjalistami Fundacji w zakresie optymalnego dobru ofert pracy i kandydatów do różnorodnych potrzeb pracodawców

- przygotowanie osób do spotkań ws. pracy i prezentacji

- podtrzymywanie dobrych relacji z Klientami Fundacji.

Wymagania:

- wysokie zdolności interpersonalne

- sumienność i wysoka motywacja

- chęć związania swojej ścieżki zawodowej z organizacją prospołeczną

- gotowość do odbywania częstych spotkań i podróży służbowych

- swoboda w redagowaniu dobrej jakości tekstów i prezentacji

 

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres biuro@fokl.org.pl
W załączonym CV prosimy koniecznie umieścić klauzulę następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Oceny Kapitału Ludzkiego, ul. Kępińska 90, 05-805 Otrębusy, moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV w celu uwzględnienia mojej kandydatury w procesie rekrutacyjnym oraz w przyszłych procesach rekrutacyjnych .”

W przypadku jej braku oferty zostaną usunięte i nie będą brane pod uwagę.

Ponadto należy zapoznać się z klauzulą informacyjną zawartą pod  tym linkiem: Kliknij