Zakres oceny

JAKICH STANOWISK DOTYCZY OCENA?


Ośrodek specjalizuje się w ocenie kompetencji w kontekście szerokiego spektrum stanowisk, m.in.:

  • biurowych, specjalistycznych, managerskich (z wykorzystaniem różnych technik symulacyjnych oraz pakietu zadań sprawdzających praktyczne umiejętności i wiedzę osoby ocenianej – w zależności od rodzaju stanowiska);
  • usługowych (poprzez metodę In-basket, symulacje obsługi klienta oraz prezentacje ustne);
  • technicznych (poprzez próby pracy wykorzystujące małe narzędzia i precyzyjne dokonywanie kontroli i pomiaru);
  • produkcyjnych (np. poprzez symulację pracy przy taśmie, pogłębione badanie zdolności fizycznych i aspektów motywacyjnych).