Dla firm

Pragniemy zachęcić do korzystania z usług ośrodka wszystkie firmy i organizacje, które poszukują osób niepełnosprawnych w celu włączenia ich we struktury.
Łączy to poprawę wizerunku organizacji jako odpowiedzialnej społecznie z możliwością zdobycia lojalnego, wartościowego pracownika oraz wymierną korzyścią finansową wynikającą z dotacji budżetowych.
Fundacja Oceny Indywidualnego Kapitału Ludzkiego specjalizuje się w zaawansowanej ocenie kompetencji przy użyciu metody assessment center (centrum oceny). Centrum oceny jest najskuteczniejszym, najbardziej obiektywnym i trafnym sposobem badania możliwości i potencjału zawodowego. Nasze działania polegają na kompleksowej diagnozie praktycznych umiejętności, wiedzy i osobowości Klientów.
Dokonujemy tego przy użyciu różnych technik, między innymi wywiadów, testów psychologicznych, prób pracy, koszyków zadań (in-basket) oraz innych ćwiczeń symulacyjnych. Złożona metodologia oraz praca interdyscyplinarnego zespołu pozwalają na ocenę takich cech, jak zdolność radzenia sobie ze stresem oraz kompetencje „miękkie”, kluczowe podczas współpracy z ludźmi.
Dzięki naszej unikalnej metodologii dopasowania umiejętności osób niepełnosprawnych do wymogów stanowiskowych zmniejszamy fluktuację pracowników niepełnosprawnych. Pracodawcy nie tylko będą mogli skorzystać z benefitów wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych (np. dofinansowanie do wynagrodzenia) ale będą zatrudniali zmotywowanych, lojalnych i wydajnych pracowników.
Cała procedura oceny jest dedykowana specyficznym potrzebom osób niepełnosprawnych oraz ich aktywizacji zawodowej. W trakcie oceny Klienci pozostają w stałym kontakcie z wykwalifikowaną kadrą specjalistów.
Nasz Klient może liczyć na rzetelną, obiektywną i trafną diagnozę swoich kompetencji i mocnych stron, doradztwo zawodowe oraz wsparcie psychologiczne. Końcowym efektem jest ustalenie ścieżki zawodowej, uzyskanie rekomendacji dotyczących rozwoju oraz wsparcie w znalezieniu optymalnego miejsca pracy.

Kluczowe elementy oferty:
  1. Pomoc w znalezieniu wykwalifikowanych i dopasowanych do wymogów stanowiskowych pracowników niepełnosprawnych;
  2. Wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia osób niepełnosprawnych;
  3. Pełna kompleksowa ocena kwalifikacji i kompetencji zgodnie z ICF;
  4. W przypadku nieszczęśliwych wypadków komunikacyjnych czy przy pracy, wspieramy Pracowników i Pracodawców w znalezieniu najlepszego rozwiązania. Przede wszystkim w szybkim powrocie do pracy i pełnym uczestnictwie pracowników w życiu społecznym;
  5. Diagnostyka kompetencji i potencjału pracowników poprzez innowacyjne, wystandaryzowane metody oceny: próby pracy, zadania in-basket, testy psychologiczne, wywiady i obserwację, które trwają łącznie 30 godzin;
  6. Szerzymy ideę społecznej odpowiedzialności w biznesie.
Zachęcamy do kontaktu!