Współpraca


EPR – European Platform for Rehabilitation
http://www.epr.eu

Europejska Platforma Rehabilitacji (EPR) zrzesza wiodące europejskie organizacje świadczące usługi na rzecz osób niepełnosprawnych i innych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jesteśmy jedynym członkiem tej organizacji w Polsce.

Główne zalety współpracy z EPR:

  • wymiana doświadczeń w dziedzinie edukacji, reintegracji, rehabilitacji społeczno - zawodowej i opieki społecznej
  • współpraca i wsparcie międzynarodowych ekspertów
  • doskonalenie jakości usług
  • konferencje, warsztaty

ICF Research Branch
http://www.icf-research-branch.org/ Instytucja naukowo-badawcza podejmująca działania dla lepszego zrozumienia niepełnosprawności poprzez badania multidyscyplinarne. Opracowuje, ocenia i upowszechnia narzędzia oraz modele funkcjonowania i zdrowia dla różnych grup Klientów. Działalność ICF Research Branch dąży do poprawy i przywrócenia funkcjonowania w społeczeństwie oraz wręcz zapobiegania niepełnosprawności poprzez zastosowanie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), również w obszarze rehabilitacji społeczno-zawodowej.