Zespół

W skład interdyscyplinarnego zespołu specjalistów, który współpracuje ze sobą na każdym etapie aktywizacji społeczno-zawodowej, wchodzą:
Marta Białek Prezes Fundacji
Beata Derkowska Doradca Zawodowy
Paweł Popławski Fizjoterapeuta, Diagnosta zawodowy
Łukasz Tebich Psycholog - diagnosta zawodowy
Anna Barszcz Fizjoterapeutka, diagnosta zawodowy
Agnieszka Laskowska Psycholog, diagnosta zawodowy
Aneta Wierzbicka Diagnosta Zawodowy